اخبار

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸، از ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۶/۰۹/۹۸ لغایت ۳۰/۰۹/۹۸ از طریق سامانه monada.iau.ir می باشد. (روند ثبت درخواست خود را به روز آخر موکول نفرمایید.)

ادامه مطلب