اطلاعیه ها

دانشکده مجازی با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین دوره مداخلات روانشناختی در وابستگی به اینترنت را برگزار می کند .

دانشکده مجازی با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین دوره مداخلات روانشناختی در وابستگی به اینترنت را برگزار می کند .

ادامه مطلب

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی

زمان ثبت درخواست واجدین شرایط نقل و انتقالات دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸، از ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۶/۰۹/۹۸ لغایت ۳۰/۰۹/۹۸ از طریق سامانه monada.iau.ir می باشد. (روند ثبت درخواست خود را به روز آخر موکول نفرمایید.)

ادامه مطلب