اخبار - آرشیو

مرکز آمزشهای آزاد واحد تهران غرب برگزار می کند.......

برگزاری دوره های تخصص تهیه تراریوم،مینی گاردن و دیش گاردن

مرکز آموزشهای آزاد واحد تهران غرب با همکاری بهاره رئیسی کارشناس ارشد باغبانی دوره های تخصص تهیه و نگهداری تراریوم،مینی گاردن و دیش گاردن برگزار می کند.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی...

کارگاه آموزشی گالری

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه رابطین وب سایتهای واحد به همت روابط عمومی و با همکاری اداره اطلاعات و آمار واحد

ادامه مطلب